�?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 郑州瓦楞纸箱包装_河南纸箱定做_郑州纸箱�?郑州尚尤纸制品有限公�?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/about.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/DGYQ0012/lib/NSW_Index.js"></script> <script type="text/javascript"> function showTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "block"; } function hideTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "none"; } </script> <script src='/d.js' type='text/javascript'></script><script src='/d.js' type='text/javascript'></script> </head> <body> <div class="h_top"> <div class="header"> <div class="h_zc"> <div class="t_fd fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33484/stat/"></script> </div> 郑州尚尤纸制品有限公司加�?a href="/">郑州纸箱�?/a>�?a href="/supply/index.html">牛皮纸箱</a>�?a href="/news/index.html">瓦楞纸箱包装</a>等纸箱产�?欢迎来电定做各类纸箱. </div> <div class="h_con"> <div class="h_pho fr"> 全国咨询热线�? <b>18037781945</b> <span> </span> </div> <h1 class="fl"><img alt="超音波清洗设�? src="/uploads/logo/20180528015622.png" /></h1> <p class="h_tex fl"><b>郑州尚尤纸制品有限公�?/b>各种纸箱包装生产供应�?/p> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/index.html" title="网站首页">网站首页</a></li> <li><a href="/about/index.html" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/index.html" title="产品展示">产品展示</a></li> <li><a href="/news/index.html" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a href="/download/index.html" title="客户案例">客户案例</a></li> <li><a href="/buy/index.html" title="厂家实力">厂家实力</a></li> <li><a onclick="lightshow('')">客户留言</a></li> <li class="born"><a href="/contact/index.html" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function () { $(".cur1:last").addClass("cur"); }) </script> <div class="sou"> <div class="s_inp01 fr"> <script language="javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.html"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.html" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/DGYQ0012/images/btn.jpg" align="top" /> </form> </div> <p class="fl">热门关键词搜索:<a href="#">郑州纸箱</a><a href="#">郑州纸箱包装</a><a href="#">郑州彩色纸箱</a><a href="#">郑州牛皮纸箱</a><a href="#">郑州土特产包�?/a></p> </div> <div class="topadcs"> <a href=""><img src="/template/DGYQ0012/images/banner_bg2.jpg" title="" alt="" /></a> </div> <!----> <!--中间开�?-> <div class="about-middle"> <div class="left"> <!-- <div class="left-1"> <div class="left-1-t">关于我们</div> <div class="left-1-b"> <ul> <li><a href="/about/index.html" title="关于我们">关于我们</a></li> </ul> </div> </div> --> <div class="left-1"> <div class="left-1-t"> 新闻列表 </div> <div class="left-1-b"> <ul> <li><a href="/news/gsxw/index.html">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hyxw/index.html">行业新闻</a></li> <li><a href="/news/jszc/index.html">技术支�?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="left-2"> <div class="left-2-t"> 联系我们 </div> <div class="left-2-b"> <img src="/template/DGYQ0012/images/contact-img.gif" width="186" height="80" /> <p> 联系人:范经�?<br /> 手机�?8037781945<br /> 电话�?8037781945<br /> 传真�?br /> 邮箱�?54908458@qq.com<br /> 地址:河南省郑州市花园路国基�?1世纪广场4号楼11�?</p> </div> </div> </div> <div class="about-right"> <div class="about-right-top"> <h5>新闻信息</h5> <span>您当前的位置是:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/index.html">新闻信息</a></span> </div> <div class="about-right-bottom"> <div class="agent_con"> <div class="age_li_about" id="showstate"> <ul class="folder-list"> <li><span class="fr">2018-10-14</span><a href="/news/107.html" target="">郑州定做纸箱厂家选择哪家�?/a></li> <li><span class="fr">2018-10-14</span><a href="/news/106.html" target=""> 郑州纸箱包装的分类和应用的注意事�?/a></li> <li><span class="fr">2018-10-14</span><a href="/news/105.html" target="">郑州纸箱厂如何选择</a></li> <li><span class="fr">2018-09-27</span><a href="/news/104.html" target="">瓦楞纸箱定做边压强度标准检测方�?/a></li> <li><span class="fr">2018-09-27</span><a href="/news/103.html" target="">纸箱定做受到哪些因素的影响?</a></li> <li><span class="fr">2018-09-26</span><a href="/news/102.html" target="">牛皮纸箱厂带来纸箱包装防虫方�?</a></li> <li><span class="fr">2018-09-26</span><a href="/news/101.html" target="">郑州彩色纸箱</a></li> <li><span class="fr">2018-09-17</span><a href="/news/100.html" target="">纸箱包装�?大型包装纸箱的生产安�?/a></li> <li><span class="fr">2018-09-17</span><a href="/news/99.html" target="">彩色纸箱定做厂家</a></li> <li><span class="fr">2018-09-17</span><a href="/news/98.html" target="">纸箱包装图案对纸箱厂家有何重要�?/a></li> <li><span class="fr">2018-09-15</span><a href="/news/97.html" target="">纸箱加工厂:纸箱防潮的方�?/a></li> <li><span class="fr">2018-09-15</span><a href="/news/96.html" target="">纸箱厂家是如何解决纸箱塌箱问题的</a></li> <li><span class="fr">2018-09-15</span><a href="/news/95.html" target="">纸箱厂浅谈瓦楞纸箱的优点</a></li> <li><span class="fr">2018-09-14</span><a href="/news/94.html" target="">纸箱定做受到哪些因素的影响?</a></li> <li><span class="fr">2018-09-14</span><a href="/news/93.html" target="">瓦楞纸箱定做的功能体�?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> <div id="pagerMain" class="apage"> <li class="previous_s">上一�?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_8.html" >8</a></li> <li class="next"><a href="/news/News_2.html">下一�?/a></li> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--中间结束--> <div class="re_lk"> <div class="f_wrap"> <div class="f_nav footer"> <div class="f_navm"> <a href="/index.html">网站首页</a> <a href="/about/index.html">关于我们</a> <a href="/supply/index.html">产品展示</a> <a href="/news/index.html">新闻中心</a> <a href="/download/index.html">样品展示</a> <a href="/news/jszc/index.html">技术支�?/a> <a href="/buy/index.html">公司相册</a> <a href="/about/about3.html">合作伙伴</a> <a href="/contact/index.html">联系我们</a> <a href="/4g/index.html" >手机网站</a> <a href="/sitemap.html">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/changecity.html">城市分站</a> </div> </div> <div class="f_cr fixed"> <a href="/" class="fl lo"> <img src="/template/DGYQ0012/images/logo1.png" alt="郑州尚尤纸制品有限公�? class="f_lg" /></a> <ul class="fl"> <li>Copyright © 郑州尚尤纸制品有限公�?www.</li> <li>地址:河南省郑州市花园路国基�?1世纪广场4号楼11�?/li> <li>服务热线�?8037781945</li> <li>郑州瓦楞纸箱包装选尚尤纸箱厂,郑州纸箱厂专业生产河南纸箱包装、郑州纸箱加工、瓦楞纸箱厂、河南纸箱定做等纸箱包装业务,欢迎新老客户前来洽�?</li> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-05-18/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script></li> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/DGYQ0012/lib/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".menu li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".h_nav ul li").removeClass('cur1'); $(this).addClass('cur1'); return false; } }); }) </script> </body> </html>