�?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 郑州土特产礼盒包�?厂家) - 郑州尚尤纸制品有限公�?/title> <meta name="Keywords" content="郑州土特产礼盒包�? /> <meta name="Description" content="为你详细介绍郑州土特产礼盒包装产品内�?包括郑州土特产礼盒包装的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有郑州土特产礼盒包装新闻以及最新的市场郑州土特产礼盒包装价�?咨询电话:18037781945" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/about.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/DGYQ0012/lib/NSW_Index.js"></script> <script type="text/javascript"> function showTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "block"; } function hideTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "none"; } </script> <script src='/d.js' type='text/javascript'></script><script src='/d.js' type='text/javascript'></script> </head> <body> <div class="h_top"> <div class="header"> <div class="h_zc"> <div class="t_fd fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33484/stat/"></script> </div> 郑州尚尤纸制品有限公司加�?a href="/">郑州纸箱�?/a>�?a href="/supply/index.html">牛皮纸箱</a>�?a href="/news/index.html">瓦楞纸箱包装</a>等纸箱产�?欢迎来电定做各类纸箱. </div> <div class="h_con"> <div class="h_pho fr"> 全国咨询热线�? <b>18037781945</b> <span> </span> </div> <div class="fl"> <img src="/uploads/logo/20180528015622.png" alt="等离子抛�? /> </div> <p class="h_tex fl"><b>郑州尚尤纸制品有限公�?/b>各种纸箱包装生产供应�?/p> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/index.html" title="网站首页">网站首页</a></li> <li><a href="/about/index.html" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/index.html" title="产品展示">产品展示</a></li> <li><a href="/news/index.html" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a href="/download/index.html" title="客户案例">客户案例</a></li> <li><a href="/buy/index.html" title="厂家实力">厂家实力</a></li> <li><a onclick="lightshow('')">客户留言</a></li> <li class="born"><a href="/contact/index.html" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function () { $(".cur1:last").addClass("cur"); }) </script> <div class="sou"> <div class="s_inp01 fr"> <script language="javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.html"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.html" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/DGYQ0012/images/btn.jpg" align="top" /> </form> </div> <p class="fl">热门关键词搜索:<a href="#">郑州纸箱</a><a href="#">郑州纸箱包装</a><a href="#">郑州彩色纸箱</a><a href="#">郑州牛皮纸箱</a><a href="#">郑州土特产包�?/a></p> </div> <div class="topadcs"> <a href=""><img src="/template/DGYQ0012/images/banner_bg2.jpg" title="" alt="" /></a> </div> <!----> <!--中间开�?-> <div id="product-middle"> <div class="left"> <div class="menu_bj"> <h2><a>产品中心</a></h2> <div class="menu_c"> <h3> <a title="纸箱包装" href="/zxbz/index.html">纸箱包装</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="彩色纸箱" href="/cszx/index.html">彩色纸箱</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="瓦楞纸箱" href="/wlzx/index.html">瓦楞纸箱</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="牛皮纸箱包装" href="/npzxbz/index.html">牛皮纸箱包装</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="水果纸箱包装" href="/sgzxbz/index.html">水果纸箱包装</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="土特产礼盒包�? href="/ttclhbz/index.html">土特产礼盒包�?/a></h3> <ul> </ul> </div> </div> <div class="left-2"> <div class="left-2-t"> 联系我们 </div> <div class="left-2-b"> <img src="/template/DGYQ0012/images/contact-img.gif" width="186" height="80" /> <p> 联系人:范经�?<br /> 手机�?8037781945<br /> 电话�?8037781945<br /> 传真�?br /> 邮箱�?54908458@qq.com<br /> 地址:河南省郑州市花园路国基�?1世纪广场4号楼11�?</p> </div> </div> </div> <div class="insRight"> <div class="insRightTitle"> <span class="chn">产品详情</span> <span class="eng">product details</span> <span class="position"><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/index.html">供应产品</a> > <a href="/ttclhbz/index.html">土特产礼盒包�?/a> > <a href="/supply/23.html">郑州土特产礼盒包�?/a></span> <div class="Clear"></div> </div> <div class="insRightContent"> <div class="title_right_2"> <div class="news_details"> <div class="zx_top"> <h1>郑州土特产礼盒包�?/h1> <p><span>文章来源�?a href='/supply/23.html'>http://www./supply/23.html</a></span><span>发表时间�?018/5/29 0:00:00</span></p> </div> <div id="cntrBody" class="zx_txt"> <p> 礼盒理所当然的被称为当代质量优异的环保包装材料。那么郑�?a href="/ttclhbz/index.html" target="_blank">土特产礼盒包�?/a>有哪些优点呢? </p> <p> 1、礼盒的重量很轻﹑物理性能优良﹐可以根据内装物的形状设计出合适的包装﹐从而可 控制包装费用�?</p> <p> 2、由于礼盒可大批量生�?自动化程度高,因而其生产效率远远高于其它形式的包装容器�?</p> <p style="text-align:center;"> <img alt="" src="/33484/201805301526263083348473303.jpg" /> </p> <p> 3、还可在纸箱上作精美印刷﹐从而对商品销售起良好的促进作用�?</p> <p> 4、郑州土特产礼盒是一种可以回收利用的代表产品。目前全世界纸箱的回收率超过 90%以上﹐因�?对资源的有效利用起了很大的作用�?</p> <p> 5、具有分解性的天然材料制成的﹐因此被弃置后非常容易分解到土壤中�?</p> <p> 6、郑州土特产礼盒有良好的缓冲�?能够保护内装物不受外部冲击﹐并可防止内装物丢�?还具�?很好的密封性﹐因此能够将商品安全地送到目的地�?</p> </div> <div class="gduo"> <p>上一条:<a href="/supply/24.html">郑州土特产礼盒包装厂</a></p> <p>下一条:<a href="/supply/22.html">河南土特产礼盒包装厂</a></p> </div> <div class="info_key"> <span>相关标签:</span><a href='/key/k/���ز���а�װ.html'>土特产礼盒包�?/a>,<a href='/key/k/֣�����ز����.html'>郑州土特产礼�?/a>,<a href='/key/k/֣�����ز���а�װ��.html'>郑州土特产礼盒包装厂</a>, </div> <div class="tag"> 来源�?a href='/supply/23.html'>http://www./supply/23.html</a> </div> <div class="tag"> 发布时间�?018/5/29 0:00:00 </div> <div class="n_info_con2"> <h4 class="t04"> 相关资讯</h4> <div class="info_b"> <ul class="p_list_ul"> <li><a target="_blank" href="/news/54.html" title="郑州土特产礼盒包�? >郑州土特产礼盒包�?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_info_tjcp"> <h4 class="t04">相关产品</h4> <dl> <dt> <a title="河南土恃产礼盒包装厂�? href="/supply/54.html" ><img title="河南土恃产礼盒包装厂�? alt="河南土恃产礼盒包装厂�? src="/33484/201807211500540763348412658.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="河南土恃产礼盒包装厂�? href="/supply/54.html" >河南土恃产礼盒包装厂�?/a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="郑州土特产礼盒包装厂�? href="/supply/53.html" ><img title="郑州土特产礼盒包装厂�? alt="郑州土特产礼盒包装厂�? src="/33484/201807211503144513348453471.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="郑州土特产礼盒包装厂�? href="/supply/53.html" >郑州土特产礼盒包装厂�?/a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="郑州土特产礼盒包装订�? href="/supply/52.html" ><img title="郑州土特产礼盒包装订�? alt="郑州土特产礼盒包装订�? src="/33484/201807211505139363348495433.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="郑州土特产礼盒包装订�? href="/supply/52.html" >郑州土特产礼盒包装订�?/a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="河南土恃产礼盒包装定�? href="/supply/51.html" ><img title="河南土恃产礼盒包装定�? alt="河南土恃产礼盒包装定�? src="/33484/201807211506588423348411952.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="河南土恃产礼盒包装定�? href="/supply/51.html" >河南土恃产礼盒包装定�?/a> </dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="Clear"></div> </div> <!----> <!--中间结束--> <div class="re_lk"> <div class="f_wrap"> <div class="f_nav footer"> <div class="f_navm"> <a href="/index.html">网站首页</a> <a href="/about/index.html">关于我们</a> <a href="/supply/index.html">产品展示</a> <a href="/news/index.html">新闻中心</a> <a href="/download/index.html">样品展示</a> <a href="/news/jszc/index.html">技术支�?/a> <a href="/buy/index.html">公司相册</a> <a href="/about/about3.html">合作伙伴</a> <a href="/contact/index.html">联系我们</a> <a href="/4g/index.html" >手机网站</a> <a href="/sitemap.html">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/changecity.html">城市分站</a> </div> </div> <div class="f_cr fixed"> <a href="/" class="fl lo"> <img src="/template/DGYQ0012/images/logo1.png" alt="郑州尚尤纸制品有限公�? class="f_lg" /></a> <ul class="fl"> <li>Copyright © 郑州尚尤纸制品有限公�?www.</li> <li>地址:河南省郑州市花园路国基�?1世纪广场4号楼11�?/li> <li>服务热线�?8037781945</li> <li>郑州瓦楞纸箱包装选尚尤纸箱厂,郑州纸箱厂专业生产河南纸箱包装、郑州纸箱加工、瓦楞纸箱厂、河南纸箱定做等纸箱包装业务,欢迎新老客户前来洽�?</li> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-05-18/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script></li> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/DGYQ0012/lib/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </body> </html>